Emission - INBooks

Emission

INBooks genomför en nyemission i syfte att förstärka rörelsekapitalet och att möjliggöra att positionera sig som en ledande leverantör av bokföringsprogram till småföretagare samt stödsystem för redovisningsbyråer.

Kort om erbjudandet

Erbjudandet görs till allmänheten för att sprida aktieägandet och därmed förbereda och underlätta den planerade noteringen på NGM Nordic SME. Erbjudandet utgörs av units och varje unit består av en (1) aktie samt en (1) teckningsoption av serie TO 1 och en (1) teckningsoption av serie TO 2. Emissionen görs i samarbete med Aktieinvest där man också kan teckna sig för emissionen.


Teckningsperiod: 28/3 – 12/4 2022
Teckningskurs: 0,80 SEK per unit
Minsta teckningspost: 6 500 units
Emissionsbelopp: 26,4 MSEK


Här kan du läsa mer om vad en unit innebär


Informationsfolder Prospekt Anmälningssedel Anmälningssedel med BankID

Investerarmöte 30/3

Onsdagen den 30 mars hade vi investerarmöte i Växjö. Mötet livesändes och du kan se sändningen i efterhand.


Se livesändningen

Investera som proffsen

Torsdagen den 31 mars var vi med i Eventbrites live-sända investerarmöte ”Investera som proffsen”.


Läs mer här

Vad är en unit?

En unit är en sammansättning av olika typer av värdepapper. I INBooks fall består en unit av 1 aktie och 2 olika teckningsoptioner (TO1 & TO2). Aktien ger dig ett direkt ägande i INBooks medans teckningsoptionerna ger dig rättighet, men inte en skyldighet, att köpa lika många aktier som du har teckningsoptioner men till 70% av marknadsvärdet* vid det aktuella tillfället när det är tid att lösa in optionen. Det innebär att du får 30% rabatt. En (1) unit kostar 0,80 kronor i den här emissionen.

Exempel:
Du tecknar dig nu för 6 500 units för 0,80 kr/styck. Strax efter att emissionen stängts (den 12 april) och du har betalat för dina 6 500 units (5 200 kr) kommer du ha 6 500 aktier i INBooks och 6 500 teckningsoptioner av TO1 och 6 500 teckningsoptioner av TO2.

I slutet av augusti kommer den första teckningsoptionen kunna lösas in. Du kommer få information från oss eller Euroclear när detta är möjligt. Du har då möjlighet att köpa ytterligare 6 500 aktier med 30% rabatt på den då aktuella kursen när du löser in din teckningsoption med beteckning TO1. Samma sak händer i mars 2023 då du har möjlighet att lösa in TO2.

OBS! Man behöver inte använda sina teckningsoptioner – det enda som händer är att teckningsoptionen löper ut och man kan inte använda den längre. Man har i så fall missat ett erbjudande om att köpa aktier i INBooks med 30% rabatt. Du har kvar dina 6 500 aktier som du får nu oavsett vad du gör med dina optioner (förutsatt att du inte sålt dem).

*Teckningskursen ska motsvara 70 % av den volymviktade genomsnittskursen enligt den aktuella handelsplattformens officiella prisstatistik under en period om tio (10) handelsdagar som avslutas två bankdagar före den aktuella nyttjandeperioden inleds.

Klicka på bilden för att se den större