Redovisning – Redovisa resultat | INBooks
INBooks logga

Ekonomisk ordlista

Redovisning – detta innebär det

19 augusti, 2022

Redovisning handlar kort sagt om att sammanställa all företagets ekonomiska information. I denna artikel kan du läsa mer om vad redovisning innebär och hur du redovisar företagets resultat!

Vad är redovisning?

Redovisning för företag ser olika ut beroende på företagets storlek och bransch. Oavsett så är redovisning en sammanställning av företagets ekonomiska resultat med syftet att förmedla en rättvis bild av företagets ställning och utveckling. Redovisning brukar vanligen delas upp i extern redovisning och intern redovisning där den externa är lagreglerad medan den interna är frivillig. 

Extern redovisning

Extern redovisning är en offentlig redovisning som ska spegla företagets ekonomiska situation för en bestämd tidsperiod. Den externa redovisningen riktar sig vanligen till företagets ägare och andra intressenter och omfattar bland annat följande:

  • Årsbokslut
  • Års- och koncernredovisning
  • Delårsrapporter

Intern redovisning

Intern redovisning är, som namnet hintar om, till för att användas i företaget. Denna redovisning består exempelvis av budgetering, produkt- och projektkalkylering eller efterkalkylering och används för att styra och kontrollera verksamheten.

Vad är skillnaden på redovisning och bokföring?

Ibland kan begreppen bokföring och redovisning användas synonymt, vilket kan göra det hela lite förvirrande. Men redovisning är ett vidare begrepp än bokföring. När man syftar på bokföring pratar man om att löpande registrera företagets affärshändelser såsom fakturor, kvitton och andra underlag. Redovisning inkluderar bokföringen i form av bokslut, deklaration och andra rapportsammanställningar.

Redovisa resultat

Att redovisa resultatet för företaget är viktigt för flera intressenter. Det kan exempelvis vara investerare som behöver underlag i form av redovisningen för att kunna ta ett beslut om de ska behålla, sälja eller köpa företagets aktier. Resultatet fungerar även som underlag för kontroll och uppföljning av verksamheten. 

Sist men inte minst så är redovisningen underlag för hur ditt företag ska beskattas.

Det redovisade resultatet är det som Skatteverket utgår från när de räknar ut din slutgiltiga skatt som vanligen är runt 40 procent av den totala vinsten.

Redovisa resultat enskild näringsverksamhet

Har du en enskild näringsverksamhet betalar du preliminär inkomstskatt till Skatteverket varje månad. Innan räkenskapsåret skickar du in en preliminär inkomstdeklaration där du uppskattar vad företagets resultat kommer att bli. När året är slut redovisar du resultatet i din inkomstdekleration och får sedan ditt slutliga skattebesked. Betalade du in för mycket skatt under året får du tillbaka pengar. Betalade du in för lite skatt får du istället betala in det som fattas.

Redovisa resultat aktiebolag

Har du ett aktiebolag lämnar bolaget in en egen inkomstdeklaration där resultatet redovisas. Du får sedan ett slutskattebesked där det framgår hur mycket skatt som företaget ska betala.

Enkel redovisning med INBooks

Redovisning ska vara enkelt även om du är nybörjare! Därför har vi på INBooks tagit fram ett smart bokföringsprogram där du får koll på företagets alla ekonomiska händelser. När det är dags att göra bokslut och årsredovisning har du direkt tillgång till alla siffror och vi hjälper dig med att se till så att allt blir rätt. Testa vårt verktyg gratis i 30 dagar och upplev hur enkelt det kan vara med löpande bokföring!

Behöver du hjälp finns vår support nära till hand via telefon, chatt eller mejl!

Vill du komma i kontakt?

Mejla info@inbooks.se, ring 0470-59 44 00 eller lämna dina uppgifter så återkommer vi så fort som möjligt.

Var vänlig fyll i ditt namn.

Var vänlig fyll i din e-post.

Var vänlig fyll i ditt telefonnummer.