Sköt tidrapportering via InBooks | System som gör det enkelt
INBooks logga

Byråguiden

Tidrapportering

30 maj, 2023

Tidrapportering är en central del av många företag och verksamheter. Men hur kan du använda tidrapportering för att utveckla företaget? Och hur kan du effektivisera hur ni arbetar med tidredovisning? Här går vi igenom alla funderingar du kan tänkas ha!

Vad är en tidrapport?

En enkel tidrapport redovisar hur många timmar en medarbetare har jobbat. Men för verksamheter med större behov – som till exempel en redovisningsbyrå – kan en tidrapport även visa vilka kunder konsulten har arbetat med, hur många timmar som har lagts på respektive uppdrag och hur många av de arbetade timmarna som är debiterbara.

Varför behövs tidredovisning?

Företagets rapporterade tid ligger framför allt till grund för månadens löneutbetalningar. I tidrapporter redovisas närvaro, men även eventuella avvikelser som frånvaro, sjukdom, övertid och flextid. 

Men för många företag är det också viktigt för faktureringen. För att företaget ska kunna ta korrekt betalt för sitt arbete är det viktigt att rätt tid blir inlagd på rätt kund och för rätt timpris. Att arbeta med tidredovisning är därför ett effektivt sätt att ta kontroll över företagets tid och säkerställa att ingen arbetad tid missas. 

Tidrapporteringssystem med INBooks

I INBooks Flow rapporterar du snabbt och smidigt in din arbetade tid, interntid och eventuella avvikelser. Här kan du logga tid för varje kund och aktivitet med hjälp av en inbyggd start- och stoppklocka. Du klockar enkelt in dig själv redan på startsidan. 

Med hjälp av så kallade kundkort väljer du bara vilket av kundens uppdrag du vill påbörja, så startas klockan automatiskt. När du stoppar klockan genereras automatiskt ett formulär som hjälper dig att registrera tiden – det är redan kopplat till rätt kund, rätt arbetsuppgift och till det överenskomna timpriset.

Med hjälp av våra smarta automatiserade funktioner minimerar du din manuella handläggning och kan istället lägga den tiden på dina kunder. Men om du skulle råka glömma eller hellre föredrar att rapportera in din tid i efterhand går det självklart lika bra!

Lägg till kommentarer

När du loggar din tid har du även möjlighet att skriva en kommentar om vad du arbetade med. Du kan antingen välja att skriva en intern kommentar som bara syns för dig, men du kan också skriva en extern kommentar. Om det till exempel tog längre tid än beräknat att utföra en arbetsuppgift kan du förtydliga varför här, så hamnar det på kundens faktura. Detta är en bra vana att ha som dessutom gör dig mer transparent gentemot kunden.

Få full koll på byråns timmar

I INBooks Flow är det möjligt att upprätta olika prismodeller för samma kund. Detta gör du i samband med att du sätter upp kunden i systemet. När du och dina konsulter sedan rapporterar tid känner programmet av om den är debiterbar eller inte och enligt vilket timpris den ska debiteras. Det hamnar automatiskt på fakturaunderlaget, så du behöver inte hålla reda på det själv!

Följ upp lönsamhet med tidrapportering

I INBooks Flow finns också en inbyggd lönsamhetsberäkning. Baserat på den rapporterade tiden och antalet debiterbara timmar räknar programmet automatiskt ut debiteringsgraden. Detta gör det enkelt att få en överblick över företagets lönsamhet, men även lönsamheten för specifika kunder och konsulter. Här kan du läsa mer om lönsamhet och centrala nyckeltal.

Vill du komma i kontakt?

Mejla info@inbooks.se, ring 0470-59 44 00 eller lämna dina uppgifter så återkommer vi så fort som möjligt.

Var vänlig fyll i ditt namn.

Var vänlig fyll i din e-post.

Var vänlig fyll i ditt telefonnummer.