Lönsamhet nyckeltal | Viktigt att tänka på | InBooks
INBooks logga

Byråguiden

Lönsamhet nyckeltal

30 maj, 2023

Lönsamhet är minst sagt en central del av företagande. Men vad är lönsamhet? Och vilka nyckeltal som mäter lönsamhet ska du använda dig av? Det och mycket mer går vi igenom här! 

Vad innebär lönsamhet?

Lönsamhet innebär att företagets intäkter är större än företagets kostnader – företaget går alltså med vinst. Men det finns flera sorters lönsamhet som säger olika saker om företaget – till exempel hur väl ett företag kommer att kunna betala sina kortfristiga skulder eller hur mycket varje anställd i snitt omsätter. Därför används olika nyckeltal för att mäta olika sorters lönsamhet.

Vad betyder nyckeltal?

På engelska heter nyckeltal Key Performance Indicator och förkortas till KPI. KPI:er är mätbara värden som speglar hur väl ett företag presterar gällande olika faktorer och används för att värdera företaget. 

Nyckeltal för lönsamhet – så räknar du

Det finns många olika sorters nyckeltal och vilka som passar just ditt företag beror dels på verksamheten och på vad det är du vill veta. För redovisningsbyråer är det till exempel vanligt att mäta debiteringsgrad för att få en bild av hur stor del av konsulternas arbetstid mot kunder som byrån kan ta betalt för – det vill säga hur lönsamma både kunderna och konsulterna är. 

För att räkna ut debiteringsgrad ser formeln ut på följande sätt:

Debiteringsgrad = Debiterbar tid / Totalt antal arbetade timmar

Även nyckeltal relaterade till interntid och frånvaro är vanligt att mäta på en redovisningsbyrå.

Lönsamhetsberäkning i INBooks Flow

I det unika byråstödet INBooks Flow finns en integrerad lönsamhetsberäkning. Lönsamhetsberäkningen är ett verktyg som hjälper dig att snabbt ta tempen på hur det går för din byrå utifrån en lönsamhetsaspekt. Här kan du enkelt följa upp byråns intäkter och kostnader, men även dina konsulters debiteringsgrad, debiterbara tid, interntid och frånvaro. 

Allt du behöver göra är att välja från vilken period du vill ha data, så sammanställer programmet lönsamhetsberäkningen åt dig automatiskt. 

Hur fungerar lönsamhetsberäkningen?

Lönsamhetsberäkningen i INBooks Flow är baserad på det du tidredovisar och fakturerar i systemet. Här väljer du vilken tidsperiod du vill få en överblick över, till exempel en specifik vecka, månad eller ett kvartal. 

Först får du en överblick över hur det går för hela byrån gällande debiterbar tid. Här finns även en graf för intäkter – baserat på det du har fakturerat – och kostnader – baserat på till exempel lönekostnader för dig och dina konsulter. Sambandet mellan intäkterna och kostnaderna är det som definierar lönsamheten. 

Längre ner på sidan ser du även hur det går för respektive kund och konsult. Här kan du också lägga in tidsestimat för dina kunder och se hur mycket tid du har kvar att använda vid till exempel ett fastprisavtal. Det är ett effektivt sätt att hålla koll på om du lägger ner mer tid än vad du får betalt för. 

Testa INBooks Flow

I INBooks Flow får du tillgång till både traditionella byråstödsfunktioner och nya, smarta funktioner som automatiserar och effektiviserar byråns interna processer. Här kan byrån även organisera alla sina uppdrag på ett och samma ställe och snabbt få en överblick över hela verksamheten. Både konsulter och kunder kan även enkelt signera avtal i systemet. Läs mer om hur digital signering av avtal går till i INBooks Flow. 

Vill du komma i kontakt?

Mejla info@inbooks.se, ring 0470-59 44 00 eller lämna dina uppgifter så återkommer vi så fort som möjligt.

Var vänlig fyll i ditt namn.

Var vänlig fyll i din e-post.

Var vänlig fyll i ditt telefonnummer.