Integritetspolicy - INBooks
INBooks logga

Integritetspolicy

På INBooks värnar vi om den personliga integriteten och en säker hantering av personuppgifter. I vår integritetspolicy är det meningen att du som privatperson får en tydlig bild över vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi hanterar dem och varför.

Vi hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) som började gälla den 25 maj 2018.

INBooks är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när:

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?

När du beställer Tjänsten samlar vi in dina kontaktuppgifter och företagsuppgifter. Alla användare har registrerade kontaktuppgifter och inloggningsuppgifter hos oss för att kunna använda Tjänsten. Har du en fråga eller kontaktar oss gällande något annat ärende kan mängden personuppgifter och vilka det är variera beroende på vilken kommunikationskanal som används. Kategorier av personuppgifter är oftast kontaktuppgifter, onlineidentifikationer, företagsuppgifter samt ärendet i sig som ostrukturerat material, vilket innehåller de personuppgifter du valt att dela med oss. En detaljerad lista över vilka personuppgifter som förekommer inom de olika kategorier, vid vilka tillfällen och vilken laglig grund behandlingen baseras på finns i bilaga 1.

VAD ANVÄNDER VI DIN INFORMATION FÖR?

Vi samlar in och använder information med syfte att säkerställa, underhålla och förbättra produkter och tjänster samt för statistik och analys av olika slag.
Någon av den information vi samlar in från dig kan användas på något av följande sätt:

HUR SKYDDAR VI DIN INFORMATION?

Vi genomför en rad säkerhetsåtgärder för att upprätthålla säkerheten för din personliga information när du anger, lämnar in eller har tillgång till din personliga information.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för ändamålet av behandlingen. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt för att kunna utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Då INBooks har ett intresse av att behålla ett historiskt arkiv sparas uppgifterna i vår databas även om du inte är aktiv kund om du inte meddelar oss att du vill få dina uppgifter borttagna.

VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Om vi överför dina personuppgifter till tredje land, dvs land utanför EU/ESS, kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

DIN LAGLIGA RÄTT

Du har laglig rätt att:

ANVÄNDNING AV COOKIES

Vi använder cookies för att förstå och spara dina inställningar för framtida besök och sammanställa sammanlagda data om webbplatstrafik och webbplatsinteraktion så att vi kan erbjuda bättre upplevelser och verktyg i framtiden. Vi kan komma överens med tredje parts tjänsteleverantörer för att hjälpa oss att bättre förstå våra besökare.

INFORMATION TILL UTOMSTÅENDE PARTER

Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför dina personuppgifter till utomstående parter. Det här omfattar inte betrodda tredje parter som hjälper oss att bedriva vår tjänst, bedriva vår verksamhet eller service till dig, så länge parterna är överens om att hålla denna information konfidentiell genom ett personuppgiftsbiträdesavtal. Vi kan också släppa din information när vi anser att uppgifterna är lämpliga för att följa lagen, skydda vår eller andra rättigheter, egendom eller säkerhet.

DITT SAMTYCKE

Genom att använda våra produkter/tjänster samt vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

ÄNDRINGAR I VÅR INTEGRITETSPOLICY

Om vi bestämmer oss för att ändra vår integritetspolicy, lägger vi in ändringarna på den här sidan och/eller uppdaterar datumet för uppdatering av integritetspolicy ovan.

KONTAKTA OSS

Om det finns några frågor angående denna integritetspolicy kan du kontakta oss på dpo@inbooks.se

Bilaga 1
Bilaga 2

Denna policy uppdaterades senast den 11 maj 2023.