Nya smarta funktioner hjälper en hel bransch att motverka penningtvätt! - INBooks
INBooks logga

Aktuellt

Nya smarta funktioner hjälper en hel bransch att motverka penningtvätt!

5 maj, 2023

Techbolaget INBooks hjälper nu en hel bransch genom att lansera ny funktionalitet som underlättar arbetet för att motverka penningtvätt och därmed minimera risken att kunder drabbas av höga sanktionsavgifter.

De nya funktionaliteterna finns i INBooks byråstödsprogram Flow, ett program som hjälper redovisningsbyrån att automatisera, digitalisera och effektivisera sina interna processer och på så sätt spara tid och pengar.

Genom helautomatiserade flöden, kontroller och säker identifiering blir det säkrare och enklare att få kontroll på bl.a. kundkännedom och riskbedömning. Exempelvis säkerställs att korrekt information om befattningshavare, verklig huvudman och dennes närstående sker direkt när byrån lägger upp en ny kund i systemet. INBooks Flow erbjuder även en bevakningstjänst som på daglig basis inhämtar information om eventuella förändringar gällande kunderna. 

– Vi är mycket stolta över att vi är i en position där vi kan hjälpa Sveriges redovisningsbyråer i deras krävande arbete mot penningtvätt, säger Mikael Folkesson, vd på INBooks. 

Penningtvätt är ett högaktuellt ämne. 2017 trädde en ny penningtvättslag i kraft och 2021 pekades redovisningsbranschen ut som en bransch med hög risk att genom sina tjänster utnyttjas som ett led i penningtvätt. 

Om regelverket inte efterföljs riskerar byråerna att drabbas av höga sanktionsavgifter. Nyligen tilldömdes en större redovisningsbyrå en sanktionsavgift om 5 MSEK vilket vittnar om tillsynsmyndighetens allvar och att det kan bli mycket kostsamt att inte leva upp till kraven.

– Regelverket och sanktionsavgifter har gett upphov till många frågor och stor oro hos våra kunder den senaste tiden. Vi har därför valt att lägga till och förbättra våra funktioner mot penningtvätt ytterligare för att göra det ännu enklare för redovisningsbyråerna att arbeta med riskbedömning och säkerställa att allt går rätt till, säger Lara Masri, affärsutvecklare för INBooks Flow.

Mikael Folkesson
VD INBooks AB (publ)
mikael@inbooks.se
070-355 59 09

Lara Masri
Affärsutvecklare INBooks AB (publ)
lara@inbooks.se
079-142  99  89

INBooks AB (publ) är ett publikt SaaS-bolag som utvecklar digitala affärsstödssystem för fastighetsägare, redovisningsbyråer och småföretagare över hela landet. Genom att kombinera styrkan i våra olika produkter kan vi skapa unika tjänster som sparar tid och skapar effektiva flöden för våra användare.

Vill du komma i kontakt?

Mejla info@inbooks.se, ring 0470-59 44 00 eller lämna dina uppgifter så återkommer vi så fort som möjligt.

Var vänlig fyll i ditt namn.

Var vänlig fyll i din e-post.

Var vänlig fyll i ditt telefonnummer.