INBooks växer – emission fulltecknad - INBooks
INBooks logga

Aktuellt

INBooks växer – emission fulltecknad

31 maj, 2023

INBooks AB (publ) har genomfört en emission om 46 MSEK kronor, varav delar av emissionen förutsätter stämmans godkännande. I tider när kapitalanskaffning är en utmaning visar INBooks på motsatsen och bolagets strategi med att tillhandahålla säkra, skalbara och totalt öppna lösningar, vilket motverkar all sort av inlåsningseffekt för fastighet-, byrå- och revisionsbranschen, har visat ett stort intresse.

– Det stora intresse som visats genom att såväl nya men även befintliga ägare velat satsa visar en stark tro på vårt bolag. Det gör mig oerhört stolt och vi ska göra vårt yttersta att vårda investerarnas och kundernas förtroende, säger Per Gunnarsson, ordförande i INBooks.

– Det känns mycket bra att vårt sätt att generera smarta digitala moduler där helt automatiserade affärsflöden skapar kontroll, effektivitet, pris-, och tidsfördelar för våra kunder uppskattas och att det även förbättrar relationen mellan kund och kundens kund. Vi är nu mogna att accelerera tillväxten än mer i Sverige men framöver utanför våra landsgränser säger vd Mikael Folkesson.

INBooks är ett Tech- och SaaS-bolag som erbjuder lösningar som förbättrar relationen mellan kund och kundens kund. INBooks består av två affärsområden:

– Proptech som erbjuder lösningar för fastighetsbranschen och möjliggör för såväl fastighetsägare, fastighetsförvaltare och boenden att ha kontroll på sin fastighet och boende.

– Flowtech som i dagsläget vänder sig till byrå- och revisionsbranchen erbjuder helautomatiserade helhetslösningar för företagets interna processer och flöden, men kan också användas för stöd i specifika funktioner och flöden. Under året öppnas lösningar för advokater och mäklare.

Samtliga lösningarna bygger på helt öppna, säkra och skalbara plattformar vilket även skapar bästa förutsättningarna för att minska inlåsningseffekter.

Lösningarna vänder sig såväl till privata som offentliga kunder inklusive allmännyttan.

Per Gunnarsson
Styrelseordförande INBooks AB (publ)
per@inbooks.se
0701-08 89 98

Mikael Folkesson
VD INBooks AB (publ)
mikael@inbooks.se
0703-55 59 09 

INBooks AB (publ) är ett publikt SaaS-bolag som utvecklar digitala affärsstödssystem för fastighetsägare, redovisningsbyråer och småföretagare över hela landet. Genom att kombinera styrkan i våra olika produkter kan vi skapa unika tjänster som sparar tid och skapar effektiva flöden för våra användare.

Vill du komma i kontakt?

Mejla info@inbooks.se, ring 0470-59 44 00 eller lämna dina uppgifter så återkommer vi så fort som möjligt.

Var vänlig fyll i ditt namn.

Var vänlig fyll i din e-post.

Var vänlig fyll i ditt telefonnummer.