INBooks AB (publ) nyemission avslutad - INBooks
INBooks logga

Aktuellt

INBooks AB (publ) nyemission avslutad

4 maj, 2022

INBooks nyemission avslutades den 12 april 2022 och har tecknats till 90%, vilket innebär att bolaget tillförs ca 23,9 MSEK före emissionskostnader.

Emissionen genomfördes i enlighet med styrelsens beslut den 4 mars 2022. Styrelsens beslut fattades med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 7 januari 2022. Teckningskursen var 0,80 kr/unit och teckningsperioden löpte under 28 mars – 12 april 2022.

Totalt tecknades 29 901 099 units. En unit består av en aktie och två teckningsoptioner (TO1 och TO2). Garanter med utställd garanti tecknade 12,8 MSEK. Avräkningsnotorna skickades till tecknare föregående vecka.

Genom nyemissionen emitteras 29 901 099 aktier. Aktiekapitalet ökar med 747 527 SEK. Efter emissionen kommer aktiekapitalet i bolaget att uppgå till 4 055 415 SEK, fördelat på 162 216 654 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,025 SEK.

För ytterligare information kontakta

Mikael Folkesson, VD INBooks AB (publ). 070-355 59 09, info@inbooks.se

INBooks AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, som utvecklar och säljer bokföringssystem för småföretag och affärsstödsystem för redovisningsbyråer.  Småföretagen erbjuds möjligheten att själva sköta den dagliga redovisningen på ett enkelt och korrekt sätt.  Redovisningsbyråerna erbjuds verktyg att förenkla, effektivisera och förbättra sina interna processer.  Detta ger båda kundgrupperna bra förutsättningar att förbättra sin lönsamhet. Genom en prenumerationsmodell för båda kundsegmenten, där redovisningsbyråerna också blir återförsäljare för bokföringssystemet, skapar vi återkommande och långsiktiga intäkter för INBooks.

Vill du komma i kontakt?

Mejla info@inbooks.se, ring 0470-59 44 00 eller lämna dina uppgifter så återkommer vi så fort som möjligt.

Var vänlig fyll i ditt namn.

Var vänlig fyll i din e-post.

Var vänlig fyll i ditt telefonnummer.