Investerare | INBooks
INBooks logga

Investerare

INBooks är ett publikt aktiebolag som grundades 2019. Vår vision är att erbjuda en upplevelse av smarthet, enkelhet och positivitet där situationen oftast är precis motsatsen. Med lång erfarenhet i branschen, mycket nytänk och med användaren i fokus, erbjuder vi digitala system för Sveriges fastighetsägare, redovisningsbyråer och småföretagare.

Aktuellt Ledning Styrelse Finansiella rapporter Bolagsordning

Aktuellt

INBooks växer – emission fulltecknad

2023-05-31

INBooks AB (publ) har genomfört en emission om 46 MSEK kronor, varav delar av emissionen förutsätter stämmans godkännande. I tider när kapitalanskaffning är en utmaning visar INBooks på motsatsen och bolagets strategi med att tillhandahålla säkra, skalbara och totalt öppna lösningar, vilket motverkar all sort av inlåsningseffekt för fastighet-, byrå- och revisionsbranschen, har visat ett stort intresse. Läs mer

Nya smarta funktioner hjälper en hel bransch att motverka penningtvätt!

2023-05-05

Techbolaget INBooks hjälper nu en hel bransch genom att lansera ny funktionalitet som underlättar arbetet för att motverka penningtvätt och därmed minimera risken att kunder drabbas av höga sanktionsavgifter. Läs mer

Kallelse till årsstämma

2023-02-28

Aktieägarna i INBooks AB (publ), 559204-1767, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 mars 2023 kl 12 i bolagets lokaler på Storgatan 82A i Växjö. Läs kallelse

Om du som aktieägare önskar delta via ett ombud skall följande fullmakt fyllas i och skickas till INBooks. Fullmakt

Ledning

Mikael Folkesson

CEO

Född: 1972
Anställd i bolaget sedan 2019
Bakgrund: Nästan 30 års erfarenhet i olika mjukvarubolag både egna och som anställd. Senast i Fortnox som Business Owner. Sitter även i styrelsen för IST Group AB.

Optioner: 6 456 981 st
Aktier: 1 310 000 st

Per Gunnarsson

Sales and Marketing Officer

Född: 1971
Anställd i bolaget sedan 2020
Bakgrund: Nio års erfarenhet som Senior Investment Manager på TeliaSoneras M&A enhet och nio års erfarenhet på ledande management positioner som Sales Director och Managing Director på Oriflame i Asien och Europa.

Optioner: 3 250 000 st
Aktier: 1 660 000 st (genom bolag)

Cornelia Svangård

Chief Financial Officer

Född: 1994
Anställd i bolaget sedan 2022
Bakgrund: Civilekonom som arbetat som redovisningskonsult under studietiden och även en period efter examen. Startade egen redovisningsbyrå 2018 där hon har haft många olika uppdrag av varierande karaktär, bl. a större uppdrag som ekonomichef, ansvarig för systembyten och omorganiseringar m.m. Kundernas storlek har varit allt från 30 000 SEK till 800 miljoner SEK i omsättning.

Optioner: 200 000 st
Aktier: 262 000 st

Styrelse

Per Gunnarsson

Styrelseordförande

Född: 1971
Bakgrund: Nio års erfarenhet som Senior Investment Manager på TeliaSoneras M&A enhet och nio års erfarenhet på ledande management positioner som Sales Director och Managing Director på Oriflame i Asien och Europa.

Optioner: 3 250 000 st
Aktier: 1 660 000 st (genom bolag)

Jonni Harrius

Styrelseledamot

Född: 1963
Bakgrund: Företagare med 25 års erfarenhet inom e-handel från Ateles Consulting AB, ett bolag som jag grundade 2001. 20 års erfarenhet av styrelsearbete bland annat i Ateles och Vökby Bredband. Mina styrkor ligger i strategiarbete och tillväxt med lönsamhet.

Optioner: 1 000 000 st
Aktier: 4 122 500 st (genom bolag)

Håkan Jansson

Styrelseledamot

Född: 1951
Bakgrund: 36 års erfarenhet inom Teliakoncernen med befattningar i operativ verksamhet såväl som på koncernnivå, fokus på affärsutveckling. Styrelseordförande i Zenicor AB (listat på Spotlight) och isMobile AB.

Optioner: 1 000 000 st
Aktier: 360 000 st

Anders Öhman

Styrelseledamot

Född: 1963
Bakgrund: Har lång erfarenhet som serieentreprenör inom fastighetsbranschen där han har grundat och utvecklat bolag som Ömangruppen, Kärnhem, Axcell och APP.

Aktier: 64 277 081 st (genom bolag)

Finansiella rapporter

Kvartalsrapport Q1 2023
Årsredovisning 2022
Bokslutskommuniké 2022
Kvartalsrapport Q3 2022
Kvartalsrapport Q2 2022
Kvartalsrapport Q1 2022
Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019

Prenumerera på finansiella nyheter från INBooks!

Var vänlig fyll i din e-post.

Tack! Håll utik i inkorgen efter våra nyhetsbrev.