Fastighetsguiden - INBooks
INBooks logga

Lär dig mer om hur vårt fastighetssystem fungerar!

Automatisk avläsning av laddstolpar

I takt med att det blir allt mer populärt att skaffa elbil växer också efterfrågan på…

Avskrivning bostadsrättsförening – vilka regler är det som gäller?

Avskrivning är ett rättvist sätt fördela kostnaderna för tillgångar över hela deras…

Avtal parkeringsplats via INBooks

Att kunna erbjuda parkeringsplats för de boende är alltid attraktivt. Men vad behöver du…

Boka tvättid enkelt

Är dina hyresgäster trötta på att behöva gå till tvättstugan för att boka tvättid eller för…

Ekonomi för brf

När du köper en bostadsrätt köper du också in dig på en andel i bostadsrättsföreningen…

Ekonomisk förvaltning för en bostadsrättsförening

Ekonomisk förvaltning är ett brett begrepp som innefattar processen att på olika sätt sköta…

Ekonomisk plan för brf

En ekonomisk plan har som syfte att ge fakta om och inblick i en bostadsrättsförening och…

Felanmälan lägenhet

En felanmälan görs när något i lägenheten eller fastigheten har gått sönder eller inte…

Fem trender som alla fastighetsägare bör ha koll på

Fastighetsbranschen är en bransch i förändring. De senaste årens digitalisering har gjort det…

Hyreskontrakt genom INBooks fastighetsportal

Är du fastighetsägare och vill effektivisera hur du arbetar med hyreskontrakt? Här går vi…

Läsa av vattenmätare

Avläsning av vatten kan ske allt ifrån en gång per år till en gång i månaden, beroende på…

Mäta elförbrukning

Den senaste tiden har intresset för att mäta sin elförbrukning ökat lavinartat bland både…

Nyckeltal i bostadsrättsföreningars ekonomi

Finansiella nyckeltal är viktiga värden som används för att bedöma och analysera ekonomisk…

Revisionsberättelse bostadsrättsförening

En revisionsberättelse är en granskning och sammanfattning av en bostadsrättsförenings…

Signera avtal digitalt

Digital signering innebär att ett avtal signeras elektroniskt, antingen via en dator, mobil…

Skicka hyresavi med INBooks

En hyresavi är ett inbetalningskort som skickas till hyresgästen varje månad med…

Vad är bra soliditet i en brf?

Soliditet är ett viktigt finansiellt nyckeltal som du säkert har stött på tidigare i olika…

Årsredovisning för bostadsrättsföreningar

Årsredovisningen är en sammanfattning av bostadsrättsföreningens ekonomi, resultat och…

Visa fler