Gör en felanmälan enkelt genom INBooks Boportal
INBooks logga

Fastighetsguiden

Felanmälan lägenhet

15 juni, 2023

En felanmälan görs när något i lägenheten eller fastigheten har gått sönder eller inte fungerar som det ska. Här går vi igenom hur du kan arbeta mer effektivt med felanmälan i dina fastigheter. 

Så gör du en felanmälan i brf eller hyresrätt

I INBooks boportal är det enkelt för dina hyresgäster att göra en felanmälan. Under felanmälan kan hyresgästen se sina inskickade, aktiva och avslutade ärenden. Boportalen gör det även enkelt för dig som fastighetsägare att få en överblick över alla pågående ärenden i dina fastigheter. 

När hyresgästen skapar ett nytt ärende finns det möjlighet att tydligt beskriva ärendet i text, och den boende kan även bifoga bilder. Att komplettera ärendet med en eller flera bilder underlättar för både hyresvärden och eventuella hantverkare. Här kan hyresgästen även godkänna eller neka att en fastighetstekniker får gå in i lägenheten med huvudnyckel om den boende inte är hemma vid servicetillfället.

Felanmälan för en bostadsrättsförening fungerar på samma sätt som för en hyresrätt även om karaktären på felen kan variera. I en bostadsrättsförening är felen oftast kopplade till själva fastigheten och inte lägenheten. En bostadsrättsförening kan också välja att felanmälan går till en styrelsemedlem före den skickas vidare till en extern fastighetstekniker. 

Tilldela felanmälan till extern part

En felanmälan som kommer in via INBooks fastighetssystem kan skickas vidare direkt i systemet som ett serviceärende till en extern mottagare. Detta kan till exempel vara i de fall ett fel omfattas av garanti och en underleverantör ska åtgärda felet. Aktuell leverantör får då tillgång till en portal där de kan kommunicera med hyresgästen, uppdatera status på ärendet och fastighetsägaren kan följa ärendet. Det sparar tid för dig som fastighetsägare och dina hyresgäster får ett proffsigt bemötande. 

Inbyggd meddelandefunktion

Under felanmälan finns också en meddelandefunktion. Här kan hyresgästen ställa fler frågor och svara på fastighetsteknikerns återkoppling. Detta gör felanmälan till en uppskattad kund- och användarupplevelse där ingen information fastnar på vägen eller faller mellan två stolar. Det är även lätt att följa upp vad som har sagts och bestämts. 

Se statistik och samband

Genom att samla fastighetens alla felanmälningar på ett och samma ställe är det enkelt att se eventuella samband i historiken. Om det till exempel är många diskmaskiner av samma modell som har visat sig krångla kan detta peka på ett större problem – antingen ett produktfel eller ett handhavandefel vid installation.

Vill du komma i kontakt?

Mejla info@inbooks.se, ring 0470-59 44 00 eller lämna dina uppgifter så återkommer vi så fort som möjligt.

Var vänlig fyll i ditt namn.

Var vänlig fyll i din e-post.

Var vänlig fyll i ditt telefonnummer.