Nyckeltal i bostadsrättsföreningar – vilka är de?
INBooks logga

Fastighetsguiden

Nyckeltal i bostadsrättsföreningars ekonomi

5 juli, 2023

Finansiella nyckeltal är viktiga värden som används för att bedöma och analysera ekonomisk hälsa och stabilitet. Här går vi igenom ett par vanliga nyckeltal för bostadsrättsföreningar!

Vad betyder nyckeltal?

På engelska heter nyckeltal Key Performance Indicator och förkortas till KPI. KPI:er är mätbara värden som speglar hur väl ett företag presterar gällande olika faktorer och används för att värdera företaget. 

Vanliga nyckeltal för bostadsrättsföreningar

Skuldsättning per kvadratmeter

Den genomsnittliga skuldsättningen per kvadratmeter i bostadsrättsföreningen räknar du ut genom att dela föreningens totala skulder med den totala boytan i föreningen. Det är en viktig indikation på hur stora lån föreningen, och indirekt även du som köpare, har.  

Räntekostnader i förhållande till intäkter

Nyckeltalet illustrerar förhållandet mellan föreningens totala räntekostnader och dess intäkter. Det är ett bra nyckeltal för att räkna ut hur väl föreningen kan täcka sina räntekostnader med sina intäkter och även peka på eventuella betalningssvårigheter.

Belåningsgrad

Belåningsgraden mäter hur stor andel av fastighetens värde som är belånat. Du beräknar nyckeltalen genom att dela föreningens totala skulder med fastighetens värde. En hög belåningsgrad kan indikera att föreningen är högt skuldsatt och det finns därmed en risk att föreningen är sårbar för ekonomiska svårigheter.

Räntekänslighet

Nyckeltalet visar föreningens sårbarhet för ränteökningar. Det beräknas genom att analysera hur föreningens resultat påverkas av en förändring i räntenivåerna. En hög räntekänslighet kan vara en varningssignal för föreningens ekonomiska hälsa.

Vad innebär skuldkvot för en brf?

Skuldkvot är ett nyckeltal som illustrerar förhållandet mellan föreningens totala skulder och tillgångar. Du räknar enkelt ut det själv genom att dela föreningens skulder med dess tillgångar. En hög skuldkvot kan indikera hög belåning och därmed en ökad ekonomisk sårbarhet.

INBooks fastighetsportal för bostadsrättsföreningar

I INBooks fastighetsportal får du fastighetssystem, bokföring och boportal i ett och samma system. I vår unika portal kan ni förvalta er bostadsrättsförening. Läs mer om vår fastighetsportal här!

Vill du komma i kontakt?

Mejla info@inbooks.se, ring 0470-59 44 00 eller lämna dina uppgifter så återkommer vi så fort som möjligt.

Var vänlig fyll i ditt namn.

Var vänlig fyll i din e-post.

Var vänlig fyll i ditt telefonnummer.