Ekonomisk plan för bostadsrättsföreningar | INBooks
INBooks logga

Fastighetsguiden

Ekonomisk plan för brf

5 juli, 2023

En ekonomisk plan har som syfte att ge fakta om och inblick i en bostadsrättsförening och dess ekonomi. Här går vi igenom allt du behöver veta om ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar. 

Vad är en ekonomisk plan?

En ekonomisk plan är en offentlig handling som främst riktar sig till framtida bostadsrättshavare. Den skrivs för att hålla under lång tid och ska innehålla tillräckligt mycket fakta för att en extern intressent ska kunna bedöma föreningen och skapa sig en bild av dess förutsättningar. Den ekonomiska planen måste registreras och godkännas hos Bolagsverket.

Vem tar fram den ekonomiska planen?

Planen tas fram av styrelsen vid bildningen av en ny bostadsrättsförening eller vid en ombildning från hyresrätt till bostadsrätt. Alla föreningar som upplåter bostadsrätter behöver ha en ekonomisk plan på plats. Den ekonomiska planen måste vara godkänd och på plats innan någon kan flytta in i fastigheten. Två godkända intygsgivare granskar planen och om allt verkar vara i sin ordning godkänner Bolagsverket planen. 

Vad innehåller planen?

En ekonomisk plan består av uppgifter som är relevanta för att en intressent ska kunna bedöma föreningens verksamhet. Det kan till exempel gälla en beskrivning av fastigheten, en översikt över bostadsrättsföreningens intäkter, utgifter och investeringar, viktiga nyckeltal och föreningens förutsättningar. Den kan även innehålla föreningens budgetering för till exempel framtida investeringar och reparationer.

Planen kan behöva uppdateras

I regel behöver den ekonomiska planen inte justeras över tid, men det är viktigt att den ses över i takt med att föreningens ekonomiska förhållanden och förutsättningar förändras. Vid mindre förändringar behöver inte en ny plan upprättas, men vid större händelser, till exempel upplåtelser av nya bostadsrätter, kan planen komma att behöva ses över. 

INBooks fastighetsportal för bostadsrättsföreningar

I INBooks fastighetsportal får du fastighetssystem, bokföring och boportal i ett och samma system. I vår unika portal kan ni förvalta er bostadsrättsförening. Läs mer om vår fastighetsportal här!

Vill du komma i kontakt?

Mejla info@inbooks.se, ring 0470-59 44 00 eller lämna dina uppgifter så återkommer vi så fort som möjligt.

Var vänlig fyll i ditt namn.

Var vänlig fyll i din e-post.

Var vänlig fyll i ditt telefonnummer.