Ekonomi Bostadsrättsförening | INBooks
INBooks logga

Fastighetsguiden

Ekonomi för brf

5 juli, 2023

När du köper en bostadsrätt köper du också in dig på en andel i bostadsrättsföreningen. Detta betyder att du, tillsammans med dina grannar, äger fastigheten. Därför är det bra att vara insatt i föreningens ekonomi. Men vad ska man titta efter och vad säger de olika nyckeltalen? Här går vi igenom allt du behöver veta!

Vad menas med god ekonomi? 

Att en bostadsrättsförening har god ekonomi betyder generellt att föreningen har låg belåningsgrad per kvadratmeter och låga räntekostnader. Men nyare föreningar har ofta en högre belåningsgrad och det betyder inte nödvändigtvis att de har dålig ekonomi – de har bara ännu inte haft samma tid på sig att amortera sina skulder, jämfört med en äldre förening. Vad det innebär med god ekonomi kan alltså skilja sig från fall till fall. Därför är det bra med nyckeltal som kan hjälpa oss att förstå hur föreningens ekonomiska hälsa ser ut. 

Nyckeltal bostadsrättsförening

Finansiella nyckeltal är värden som speglar hur en bostadsrättsförening presterar inom olika ekonomiska områden. De hjälper dig att få en bild av föreningen redan innan du tar beslutet att köpa en bostadsrätt. Ett par vanliga nyckeltal som är relevanta för en bostadsrättsförening kan till exempel vara: 

  • Banklån/skuldsättning per kvadratmeter
  • Räntekostnader i förhållande till intäkter
  • Belåningsgrad
  • Bostadsrättens indirekta nettoskuldsättning
  • Räntekänslighet
  • Skuldkvot brf

Här kan du läsa mer om nyckeltal för brf:er och vad de betyder. 

Bra att känna till om föreningen

Andra saker som kan vara bra att känna till är till exempel om det finns lokaler att hyra ut i fastigheten, möjlighet att göra vinden beboelig, eller hyresrätter att omvandla till bostadsrätter, eftersom de är möjliga källor till inkomster för föreningen. Det är även viktigt att veta om föreningen äger marken som fastigheten står på. Om den inte ägs, utan istället hyrs av kommunen, kan avgiften komma att höjas rejält när avtalet omförhandlas. Detta kallas för tomträtt. 

Förvalta bostadsrättsföreningen med INBooks fastighetsportal

I INBooks fastighetsportal får du fastighetssystem, bokföring och boportal i ett och samma system. I vår unika portal kan ni förvalta er bostadsrättsförening. Läs mer om vår fastighetsportal här!

Vill du komma i kontakt?

Mejla info@inbooks.se, ring 0470-59 44 00 eller lämna dina uppgifter så återkommer vi så fort som möjligt.

Var vänlig fyll i ditt namn.

Var vänlig fyll i din e-post.

Var vänlig fyll i ditt telefonnummer.