Avskrivning bostadsrättsförening | INBooks
INBooks logga

Fastighetsguiden

Avskrivning bostadsrättsförening – vilka regler är det som gäller?

5 juli, 2023

Avskrivning är ett rättvist sätt fördela kostnaderna för tillgångar över hela deras livslängd. Här igenom allt du behöver veta om avskrivningar i bostadsrättsföreningar och vilka regler som gäller!

Vad är avskrivning?

Avskrivningar representerar den successiva nedskrivningen av värdet på tillgångar. I en bostadsrättsförening kan tillgångar till exempel innefatta fastigheter och gemensam utrustning. Avskrivningar redovisas i den årliga ekonomiska redovisningen. Här kan du läsa mer om vad som ingår i en årsredovisning för brf

Hur bestäms hur stor andel som ska avskrivas?

Avskrivningen bestäms av bostadsrättsföreningen. Styrelsen utgår då från tillgångens kostnad, ekonomiska livslängd och restvärde vid slutet av den förväntade ekonomiska livslängden. 

Linjär avskrivning

Linjär avskrivning är den absolut vanligaste metoden för avskrivning och innebär att tillgångarna skrivs av årligen med samma belopp under hela den ekonomiska livslängden. 

Vid linjär avskrivning är det antingen aktuellt att skriva av enligt regelverket K2 eller K3. Vid avskrivningar enligt K2 skrivs tillgången av linjärt över den period som tillgången används, till exempel 75 eller 100 år. Vid avskrivningar enligt K3 delas tillgången upp och de olika delarna skrivs av separat över de olika användningsperioderna. 

Progressiv avskrivning

Tidigare var det vanligt att bostadsrättsföreningar använde sig av progressiv avskrivning. Anledningen till att progressiv avskrivning var en så populär metod var att avskrivningskostnaderna blev låga i början av föreningens livslängd, när räntekostnaderna var höga. I takt med att räntekostnaderna sedan minskade ökade avskrivningarna, vilket gjorde att månadskostnaden hölls stabil under hela perioden. Nackdelen var att föreningar skrev avskrivningsplaner på upp till 400 år för fastigheter som saknade den livslängden med syftet att hålla månadsavgifterna nere.

Avskrivningar är ingen utbetalning

Även om avskrivningar påverkar föreningens kostnader är det viktigt att komma ihåg att det inte är en utgift som kräver en utbetalning och på så sätt påverkar föreningens kassaflöde. Det är istället den successiva nedskrivningen av tillgångar över den tid de används. 

INBooks fastighetsportal

I INBooks fastighetsportal får du fastighetssystem, bokföring och boportal i ett och samma system. I vår unika portal kan ni förvalta er bostadsrättsförening. Läs mer om vår fastighetsportal här!

Vill du komma i kontakt?

Mejla info@inbooks.se, ring 0470-59 44 00 eller lämna dina uppgifter så återkommer vi så fort som möjligt.

Var vänlig fyll i ditt namn.

Var vänlig fyll i din e-post.

Var vänlig fyll i ditt telefonnummer.