Årsredovisning bostadsrättsförening | INBooks
INBooks logga

Fastighetsguiden

Årsredovisning för bostadsrättsföreningar

5 juli, 2023

Årsredovisningen är en sammanfattning av bostadsrättsföreningens ekonomi, resultat och verksamhet under ett räkenskapsår. I årsredovisningen redovisas bland annat de inkomster och utgifter som föreningen har haft under det senaste året, vilket ger en bild av föreningens ekonomiska hälsa. Här går vi igenom vad årsredovisningen ska innehålla.

Därför är årsredovisningen viktig för en brf

Syftet med årsredovisningen är att ge föreningens medlemmar och andra externa intressenter, till exempel potentiella bostadsrättshavare, en inblick i hur föreningens ekonomiska situation och förvaltning ser ut. När du funderar på att köpa en ny bostad är den senast inlämnade årsredovisningen för bostadsrättsföreningen därför ett bra ställe att börja på. Här kan du till exempel få en bild av föreningens långfristiga och kortfristiga skulder, belåningsgrad och renoveringar som är planerade till de närmaste åren.

Årsredovisning bostadsrättsförening exempel

En årsredovisning innehåller vanligtvis följande delar: förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, eventuella tilläggsupplysningar, samt en revisionsberättelse från föreningens revisor. 

Förvaltningsberättelse

I förvaltningsberättelsen beskriver styrelsen föreningens största och viktigaste händelser under året som gått. Eventuella nyckeltal eller tekniska termer ska förklaras med enkla ord så att vem som helst ska kunna förstå innebörden och ta till sig texten. 

Resultaträkning

Resultaträkningen visar föreningens intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Den inkluderar intäkter från medlemsavgifter, hyresintäkter och andra eventuella rörelseintäkter. Kostnaderna kan till exempel innefatta underhåll, driftskostnader, skatter och administrativa utgifter.

Balansräkning

Balansräkningen redovisar föreningens tillgångar, skulder och eget kapital vid räkenskapsårets slut. Tillgångar kan till exempel innefatta fastigheter, kassa och banktillgodohavanden. Skulder kan inkludera lån, skatteskulder och leverantörsskulder. Eget kapital är föreningens nettotillgångar.

Tilläggsupplysningar

Årsredovisningen kan också innehålla tilläggsupplysningar, till exempel information om föreningens verksamhet, förvaltningar, planerade underhåll, investeringar och försäkringar. 

Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen är en bedömning av en bostadsrättsförenings ekonomiska redovisning och verksamhet under ett räkenskapsår. Revisionsberättelsen skrivs av föreningens revisor och det är även revisorn som beslutar om styrelsen ska ges ansvarsfrihet eller inte. Du kan läsa mer om vad som ingår i en revisionsberättelse här

Förvalta din bostadsrättsförening i INBooks fastighetsportal

Vill du komma i kontakt?

Mejla info@inbooks.se, ring 0470-59 44 00 eller lämna dina uppgifter så återkommer vi så fort som möjligt.

Var vänlig fyll i ditt namn.

Var vänlig fyll i din e-post.

Var vänlig fyll i ditt telefonnummer.