Till alla som tecknat aktier i INBooks emission - INBooks
INBooks logga

Aktuellt

Till alla som tecknat aktier i INBooks emission

18 augusti, 2022

I samband med emissionen i mars utgavs aktier och två serier av teckningsoptioner, TO1 och TO2. Styrelsen för INBooks har idag beslutat att ändra villkoren för TO1 samt TO2.

INBooks har efter vårens emission utestående teckningsoptioner av serie 1 och 2, totalt 29 901 099 stycken av vardera serie. Styrelsen har nu beslutat att förändra villkoren för TO1 och TO2, så att utnyttjandeperioden för TO1 är 2023-08-24 t.o.m. 2023-09-07 samt för TO2, så att utnyttjandeperioden är 2024-03-03 t.o.m 2024-03-17. Övriga villkor är oförändrade.

Vill du komma i kontakt?

Mejla info@inbooks.se, ring 0470-59 44 00 eller lämna dina uppgifter så återkommer vi så fort som möjligt.

Var vänlig fyll i ditt namn.

Var vänlig fyll i din e-post.

Var vänlig fyll i ditt telefonnummer.