INBooks senarelägger marknadsnotering - INBooks
INBooks logga

Aktuellt

INBooks senarelägger marknadsnotering

1 juni, 2022

Med anledning av det hastigt försämrade marknadsläget har vi valt att senarelägga vår marknadsnotering. Ambitionen kvarstår i allra högsta grad att notera bolaget. Vi kommer återkomma under hösten, alternativt när marknadsläget ändras i positiv riktning, om när vi förväntar oss att en marknadsnotering kan komma att ske.  

Med anledning av detta kommer vi inom kort kalla till en extra bolagsstämma.

För ytterligare information kontakta 

Mikael Folkesson, VD INBooks AB (publ). 070-355 59 09, info@inbooks.se

Vill du komma i kontakt?

Mejla info@inbooks.se, ring 0470-59 44 00 eller lämna dina uppgifter så återkommer vi så fort som möjligt.

Var vänlig fyll i ditt namn.

Var vänlig fyll i din e-post.

Var vänlig fyll i ditt telefonnummer.